ป้องกันพิษสุนัขบ้า

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.โรงงาน

โรงพยาบาลกันตัง อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.โรงงาน
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเอื้ออาทร
โรงพยาบาลกันตัง จำนวน 13 แห่ง รวม 19 คน

ประชาสัมพันธ์

วันที่สิ้นสุดประกาศไฟล์หน่วยงาน
4 ต.ค.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน3รายการ โดยวิธีคัดเลือกlinkพัสดุ
1 ต.ค.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก
linkพัสดุ
23 ก.ย.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเเปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บเเละส่งข้อมูลภาพทางการเเพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565linkพัสดุ
18 ก.ย.2564ประกาศเรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ซื้อก๊าซทางการเเพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565)linkพัสดุ
9 ก.ย.2564ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เหมาทำความสะอาดlinkพัสดุ
9 ก.ย.2564ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บเเละส่งข้อมูลภาพทางการเเพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
8 ก.ย.2564ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564linkพัสดุ
1 ก.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือกlinkพัสดุ
4ส.ค.2564ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564linkพัสดุ
30ก.ค.2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-รายไตรมาส-3linkพัสดุ
27ก.ค.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง-จำนวน-1-รายการ-โดยวิธีคัดเลือกlinkพัสดุ
24 มิ.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน ๔ รายการlinkพัสดุ
21 มิ.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกาศซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๑๐รายการlinkพัสดุ
21 มิ.ย.2564มาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบlinkบริหาร
10 มิ.ย.2564การใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริตlinkบริหาร
9 มิ.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรมlinkพัสดุ
5 มิ.ย.2564ทะเบียนลำดับคิวการจองวัคซีนผ่าน ‘หมอพร้อม’ โรงพยาบาลกันตัง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 :MOPH IC กระทรวงสาธารณสุข
linkMR.VACCINE
17 พ.ค.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน ๔ รายการ (e-bidding)linkพัสดุ
15 พ.ค.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 10 รายการlinkพัสดุ
13 พ.ค.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาอาคารlinkพัสดุ
27 เม.ย.2564ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน๔รายการlinkพัสดุ
21 เม.ย.2564ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน๔รายการlinkพัสดุ
20 เม.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การซื้อเครื่องมือทางการแพทย์linkพัสดุ
31 มี.ค.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))linkพัสดุ
31 มี.ค.2564ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการlinkพัสดุ
30 มี.ค.2564ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์-จำนวน-๔-รายการ-e-biddinglinkพัสดุ
11 มี.ค.2564ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
09 มี.ค.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 10 รายการ(ebidding)linkพัสดุ
09 มี.ค.2564ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ-เป็นอาคาร-คสล.-2-ชั้นlinkพัสดุ
25 ก.พ.2564ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้นlinkพัสดุ
19 ก.พ.2564ประกาศเรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง 1 รายการlinkพัสดุ
19 ก.พ.2564ประกาศเรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การเพทย์ 4 รายการlinkพัสดุ
19 ก.พ.2564ประกาศเรื่อง เปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564linkพัสดุ
18 ก.พ.2564ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
17 ก.พ.2564รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
16 ก.พ.2564รายชื่อผู้สิทธิ์รับการประเมิณลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
5 ก.พ.2564ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการlinkพัสดุ
5 ก.พ.2564ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
5 ก.พ.2564ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
3 ก.พ.2564รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
2 ก.พ.2564รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าประเมิณลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
27 ม.ค.2564ร่างประกาดประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการlinkพัสดุ
19 ม.ค.2564รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)linkบุคลากร
12 ม.ค.2564เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2564linkพัสดุ
29 ธ.ค.2563ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขlinkบุคลากร
21 ธ.ค.2563ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกันตังlinkบริหาร
21 ธ.ค.2563รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลกันตังlinkปยส.
21 ธ.ค.2563รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ไตรมาส 1linkปยส.
21 ธ.ค.2563รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563linkปยส.
21 ธ.ค.2563สรุปรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563linkปยส.
21 ธ.ค.2563ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินlinkบุคลากร
16 ธ.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564linkพัสดุ
16 ธ.ค.2563าศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 1linkพัสดุ
8 ธ.ค.2563แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุโรงพยาบาลกันตัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564linkพัสดุ
8 ธ.ค.2563สรุปแผนจัดซื้อวัสดุเข้าคลังพัสดุ ปีงบประมาณlinkพัสดุ
8 ธ.ค.2563ประกาศผู้มีสิทธิ รับการประเมิน พกส.รพ.กันตังlinkพัสดุ
7 ธ.ค.2563กรอบเเนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างlinkพัสดุ
7 ธ.ค.2563รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563linkพัสดุ
2 ธ.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงlinkพัสดุ
24 พ.ย.2563ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดlinkพัสดุ
17 พ.ย.2563ประกาศรับสมัคร พกส.รพ.กันตังlinkบุคลากร
2 พ.ย.2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563linkพัสดุ
5 ต.ค.2563ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔linkพัสดุ
2 ต.ค.2563ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกlinkบุคลากร
2 ต.ค.2563ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกlinkบุคลากร
30 ก.ย.2563ประกาศผลสอบข้อเขียนรพ.กันตังlinkบุคลากร
29 ก.ย.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
29 ก.ย.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง (e-bidding)linkพัสดุ
28 ก.ย.2563รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)linkบุคลากร
21 ก.ย.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเอกซเรย์แบบดิจิตอล (Digtal Radiography DR) ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔linkพัสดุ
18 ก.ย.2563รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)linkบุคลากร
16 ก.ย.2563ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
11 ก.ย.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)linkพัสดุ
11 ก.ย.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)linkพัสดุ
24 ส.ค.2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓linkพัสดุ
20 ส.ค.2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓linkพัสดุ
19 ส.ค.2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
11 ส.ค.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
11 ส.ค.2563ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-เรื่องขายทอดพัสดุชำรุดlinkพัสดุ
11 ส.ค.2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)linkพัสดุ
7 ส.ค.2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓linkพัสดุ
7 ส.ค.2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3linkพัสดุ
4 ส.ค.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร-รพสต.บางสักlinkพัสดุ
16 ก.ค.2563ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดlinkพัสดุ
13 ก.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน ๙ บริษัทlinkพัสดุ
13 ก.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาพิสิษฐ์ฯlinkพัสดุ
13 ก.ค.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 1 รายการlinkพัสดุ
13 ก.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน ๘ บริษัทlinkพัสดุ
13 ก.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บจก. ตาปีเอ็นเตอร์ไพรส์linkพัสดุ
29 มิ.ย.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมภายในโดยวิธีเจาะจงlinkพัสดุ
29 มิ.ย.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรั้วประตูเข้าออกโดยวิธีเจาะจงlinkพัสดุ
29 มิ.ย.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาติดตั้งระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาlinkพัสดุ
26 พ.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกาศซ่อมแซมรายการ 3 รายการlinkพัสดุ
15 พ.ค.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงlinkพัสดุ
15 พ.ค.2563ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓linkพัสดุ
30 เม.ย.2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2linkพัสดุ
30 เม.ย.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-๑๕-รายการlinkพัสดุ
27 มี.ค.2563ประกาศมาตรการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019linkพัสดุ
27 มี.ค.2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการlinkพัสดุ
12 มี.ค.2563ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
14 ก.พ.2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓linkพัสดุ
22 ม.ค.2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1linkพัสดุ
21 ม.ค.2563ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดlinkพัสดุ
21 ม.ค.2563ประกาศผลการสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
21 ม.ค.2563ประกาศผลการสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
21 ม.ค.2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)linkบุคลากร
9 ม.ค.2563ประกาศรับสมัครงานลูกจ้าง(รายวัน)linkบุคลากร
9 ม.ค.2563ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดlinkพัสดุ
9 ธ.ค.2562แผนการจัดซื้อวัสดุ ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๔ งวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓linkพัสดุ
9 ธ.ค.2562กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างlinkพัสดุ
9 ธ.ค.2562รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓linkพัสดุ
25 พ.ย.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดlinkพัสดุ
19 พ.ย.2562ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครุภัณฑ์ทางการแพทย์linkพัสดุ
18 พ.ย.2562ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งlinkพัสดุ
14 พ.ย.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
linkพัสดุ
1พ.ย.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 รายการlinkพัสดุ
30 ต.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 รายการlinkพัสดุ
24 ต.ค.2562ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเเละรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ(รายไตรมาสที่ 4)linkพัสดุ
9 ต.ค.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการlinkพัสดุ
8 ต.ค.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งlinkพัสดุ
19 ก.ย.2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าระบบเอกซเรย์แบบดิจิตอลฯlinkพัสดุ
12 ก.ย.2562ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาlinkพัสดุ
12ก.ย.2562ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรพยาบาลกันตังlinkพัสดุ
3 ก.ย.2562ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
3 ก.ย.2562ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
3 ส.ค.2562ประกวดราคาเช่าระบบเอกซเรย์แบบดิจิตอล (DR Digital Radiography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์linkพัสดุ
30 ส.ค.2562ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตังlinkพัสดุ
29 ส.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญปรับที่นั่งรอผู้สูงอายุlinkพัสดุ
28 ส.ค.2562ร่างประกาศประกวดราคาเช่าระบบเอกซเรย์แบบดิจิตอลฯlinkพัสดุ
23 ส.ค.2562เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๒-เช่าระบบเอกซเรย์linkพัสดุ
9 ส.ค.2562ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒linkพัสดุ
9 ส.ค.2562ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน๕ รายการlinkพัสดุ
9 ส.ค.2562ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
2 ส.ค.2562ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเเละรายละเอียดเเนบท้ายประกาศฯlinkพัสดุ
23 ก.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาlinkพัสดุ
23 ก.ค.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นที่นั่งรอรับสำหรับผู้สูงอายุlinkพัสดุ
8 ก.ค.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการlinkพัสดุ
1 ก.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญในใบสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๙ รายการlinkพัสดุ
1 ก.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญในใบสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๙ รายการlinkพัสดุ
28 มิ.ย.2562ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันlinkบุคคลากร
26 มิ.ย.2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายวันlinkบุคคลากร
19 มิ.ย.2562ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาlinkพัสดุ
18 มิ.ย.2562ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคคลากร
14 มิ.ย.2562ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
13 มิ.ย.2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๓รายการlinkพัสดุ
29 พ.ค.2562เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒linkพัสดุ
27 พ.ค.2562ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการlinkพัสดุ
22 พ.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 9รายการlinkพัสดุ
22 พ.ค.2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่นั่งรอรับสำหรังผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกันตังlinkพัสดุ
17 พ.ค.2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
16 พ.ค.2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒linkพัสดุ
8 พ.ค.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการlinkพัสดุ
2 พ.ค.2562ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งlinkพัสดุ
2 พ.ค.2562ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเเละรายละเอียดเเนบท้ายประกาศฯlinkพัสดุ
30เม.ย.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๙ รายการlinkพัสดุ
19เม.ย.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๘รายการlinkพัสดุ
19เม.ย.2562เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒linkพัสดุ
18เม.ย.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการlinkพัสดุ
10เม.ย.2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการlinkพัสดุ
5เม.ย.2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
4เม.ย.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (e-bidding)linkพัสดุ
1เม.ย.2562ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์linkพัสดุ
29มี.ค.2562ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างlinkพัสดุ
19มี.ค.2562ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างlinkพัสดุ
19มี.ค.2562ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
7มี.ค.2562สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้งlinkพัสดุ
7มี.ค.2562ประกาศร่างประกาศเชิญชวน-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างlinkพัสดุ
1มี.ค.2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการlinkพัสดุ
27ก.พ.2562ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)linkบุคคลากร
25ก.พ.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องซักผ้าlinkพัสดุ
22ก.พ.2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวันlinkบุคคลากร
15ก.พ.2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งlinkพัสดุ
11ก.พ.2562ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
30 ม.ค.2562ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันlinkบุคลากร
23 ม.ค.2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-๒๕๖๒linkพัสดุ
23 ม.ค.2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
22 ม.ค.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยlinkพัสดุ
21 ม.ค.2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
11 ม.ค.2562ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
10 ม.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องล้างสายยางอัติโนมัติlinkพัสดุ
4 ม.ค.2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยlinkพัสดุ
2 ม.ค.2562วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561linkพัสดุ
2 ม.ค.2562กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส รพ.กันตังlinkพัสดุ
20 ธ.ค.2561ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์การแพทย์linkพัสดุ
19 ธ.ค.2561ประกาศจ้างเหมารถปรับอากาศlinkพัสดุ
12 ธ.ค.2561ประกาศสัญญาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง ปี2562linkพัสดุ
6 ธ.ค.2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่นั่งรอสำหรับผู้สูงอายุ รพ.กันตังlinkพัสดุ
4 ธ.ค.2561ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ linkพัสดุ
3 ธ.ค.2561ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปี 2562 linkพัสดุ
3 ธ.ค.2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๘ รายการlinkพัสดุ
28 พ.ย.2561ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวlinkบุคลากร
21 พ.ย.2561รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์linkบุคลากร
13 พ.ย.2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)linkบุคลากร
30 ต.ค.2561ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)linkบุคลากร
10 ต.ค.2561ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562linkพัสดุ

กิจกรรมวันเด็ก 2561 @รพ.กันตัง

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก คือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเติมความสุขให้กันและกัน
โรงพยาบาลกันตังได้รับเมตตาจาก พระสุพจน์ สุปญโญ แห่งที่พักสงฆ์ป่าท่าเเก้มดำ ต. ควนธานี อ.กันตัง จ ตรัง มอบข้าวสารอาหารแห้ง นมกล่องมาสมทบกองทุนชมรมจริยธรรมและของเล่นจากทีมเจ้าหน้าที่ มาจัดกิจกรรมวันเด็ก แจกขนม ของเล่น ตุ๊กตา ให้กำลังใจแก่เด็กๆที่ป่วยละไม่ป่วย
ในหอผู้ป่วยและโอพีดี แข็งแรงหายป่วยไวๆ
รอยยิ้มและกำลังใจคือการส่งความสุขง่ายๆให้ทุกๆคน สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ขอบคุณน้องพู ณัฐมน ที่เป็นแม่งานเป็นสะพานเชื่อมบุญกุศลให้ทุกๆคน

1 2 3 4 5 6