งานบริหาร

คู่มือปฏิบัติงาน

วันที่เรื่องไฟล์
3 ก.ค.61คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อนlink
24 ส.ค.61คู่มือระบบป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯlink
24 ส.ค.61คู่มือผู้รับบริการห้องคลอด link

 

 

ITA

วันที่เรื่องไฟล์
10 ก.ย.61คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน-รพ.กันตังlink
24 ส.ค.61แผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลและผลการดำเนินงานlink