ศูนย์บริการข้อมูล

วันที่เรื่องไฟล์วันที่เริ่มปฏิบัติสถานะ
4 ธ.ค.605 อันดับโรคสาธารณสุข 2558-2561linkใช้งาน
4 ธ.ค.6010 อันดับโรคผู้ป่วยนอก 2558-2561linkใช้งาน
4 ธ.ค.6010 อันดับโรคผู้ป่วยใน 2558-2561linkใช้งาน
4 ธ.ค.6010 อันดับโรคผู้ป่วยฉุกเฉิน 2558-2561linkใช้งาน
4 ธ.ค.60สถิติบริการ 2554-2561linkใช้งาน
4 ธ.ค.6010 อันดับโรคกายภาพ 2558-2561linkใช้งาน
4 ธ.ค.6010 อันดับโรคแพทย์แผนจีน 2558-2561linkใช้งาน
4 ธ.ค.6010 อันดับโรคแพทย์แผนไทย 2558-2561linkใช้งาน