งานเภสัชกรรม

ข่าวสารเผยแพร่

ประกาศ
1.ประกาศจริยธรรม
2.กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก
3.รายงาน DUE
4.รายงานยาราคาแพง
5.แนวทางการพิจารณายาเข้า
6.Link-แสดงสัดส่วน-ED
7.แนวทางหารส่งเสริมการสั่งใช้ยา
8.Link-รายชื่อกรรมการ
9.รายงานผลการประชุมยาเข้าออก
10.ยาตัวอย่าง
11.แนวทางให้บริษัทมาจัดประชุมวิชาการ

ความรู้ทางยา

รายการไฟล์
บัญชียาที่มีความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลlink