ระเบียบ/ข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับ

วันที่เรื่องไฟล์
4 เม.ย.62ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2560link
4 เม.ย.62จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct)link
4 เม.ย.62ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนlink