ระเบียบ/ข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับ

วันที่เรื่องไฟล์
30 ธ.ค.64ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรlink
29 ธ.ค.64ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564link
29 ธ.ค.64ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 link
30 พ.ย.63พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562link
4 เม.ย.62ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2560link
4 เม.ย.62จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct)link
4 เม.ย.62ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนlink