ITA 2561

ITA 2561

วันที่เรื่องไฟล์
11 ก.ค.62มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานlink
11 ก.ค.62แผนการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนlink
11 ก.ค.62การวิเคราะห์ความเสี่่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนlink
11 ก.ค.62การจัดกิจกรรม-รวมพลังงจิตอาสา-เราทำความดีด้วยห้วยใจlink
10 ก.ย.61คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน-รพ.กันตังlink
24 ส.ค.61แผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลและผลการดำเนินงานlink