บัญชียาที่มีความเสี่ยงสูง

 รายการยาDownload
แนวทางการใช้ยา warfarinlink
แนวทางการใช้ยา Streptokinaselink
แนวทางการใช้ยา Potassium injectionlink
แนวทางการใช้ยา Methotrexate tablink
แนวทางการใช้ยา Magnesium sulfate injectionlink
แนวทางการใช้ยา Intravenous insulinlink
แนวทางการใช้ยา doPAmine injectionlink
แนวทางการใช้ยา Digoxinlink
แนวทางการใช้ยา Diazepam injectionlink
แนวทางการใช้ยา Calcium injectionlink
แนวทางการใช้ยา Adrenalinelink
แนวทางการใช้ยา Morphinelink
แนวทางการใช้ยา Pethidine injectionlink