ประชาสัมพันธ์

วันที่สิ้นสุดประกาศไฟล์หน่วยงาน
12 ธ.ค.2561ประกาศสัญญาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง ปี2562linkพัสดุ
6 ธ.ค.2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่นั่งรอสำหรับผู้สูงอายุ รพ.กันตังlinkพัสดุ
4 ธ.ค.2561ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ linkพัสดุ
3 ธ.ค.2561ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปี 2562 linkพัสดุ
3 ธ.ค.2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๘ รายการlinkพัสดุ
28 พ.ย.2561ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวlinkบุคลากร
21 พ.ย.2561รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์linkบุคลากร
13 พ.ย.2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)linkบุคลากร
30 ต.ค.2561ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)linkบุคลากร
10 ต.ค.2561ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562linkพัสดุ
4 ต.ค.2561ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562 linkพัสดุ
28 ก.ย.2561ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตังปี 2562linkพัสดุ
24 ก.ย.2561เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562linkพัสดุ
24 ก.ย.2561ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ปี2562linkพัสดุ
24 ก.ย.2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวlinkพัสดุ
17 ก.ย.2561ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562
linkพัสดุ
17 ก.ย.2561ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562linkพัสดุ
11 ก.ย.2561ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการlinkพัสดุ
10 ก.ย.2561ร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง ประจำปีงบ ๒๕๖๒linkพัสดุ
10 ก.ย.2561ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวlinkพัสดุ
10 ก.ย.2561ร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 2562 linkพัสดุ
5 ก.ย.2561ญญาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร จำนวน 2 รายการ linkพัสดุ
4 ก.ย.2561ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562linkพัสดุ
3 ก.ย.2561สัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือกlinkพัสดุ
28 ส.ค.2561ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
27 ส.ค.2561ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
21 ส.ค.2561ประกาศ ซื้อเครื่องล้างสายยางพร้อมอบแห้ง 1 เครื่องlinkพัสดุ
21 ส.ค.2561ประกาศ ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม 1 เครื่องlinkพัสดุ
24 ก.ค.2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมราคา จำนวน 5 รายการlinkพัสดุ
24 ก.ค.2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมราคา จำนวน 5 รายการlinkพัสดุ
2 ก.ค.2561ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง และต่อเติมอาคาร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง และต่อเติมอาคาร จำนวน 5 รายการ (1)พัสดุ
28 มิ.ย.2561ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารlinkพัสดุ
21 มิ.ย.2561ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารจำนวน 2 รายการlinkพัสดุ
12 มิ.ย.2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร-จำนวน-๒-รายการlinkพัสดุ
8 มิ.ย.2561ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)linkพัสดุ
1 มิ.ย.2561ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร 5 รายการlinkพัสดุ
21 พ.ค.2561สัญญาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยlinkพัสดุ
21 พ.ค.2561สัญญาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพรังสีเอกซ์เรย์ในช่องปาก linkพัสดุ
17 พ.ค.2561เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างlinkพัสดุ
25 เม.ย.2561สัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ในช่องปากlinkพัสดุ
18 เม.ย.2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการlinkบุคลากร
30 มี.ค.2561ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งนักจิตรวิทยาlinkบุคลากร
26 มี.ค.2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักจิตวิทยา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้)linkบุคลากร
23 มี.ค.2561สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เลขที่ 66/2561linkพัสดุ
23 มี.ค.2561สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เลขที่ 65/2561linkพัสดุ
23 มี.ค.2561สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เลขที่ 64/2561linkพัสดุ
23 มี.ค.2561ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.กันตังlinkพัสดุ
16 มี.ค.2561ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
16 มี.ค.2561ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2รายการlinkพัสดุ
28 ก.พ.2561ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวlinkบุคลากร
23 ก.พ.2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวlinkบุคลากร
23 ก.พ.2561ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์5รายการlinkพัสดุ
16 ก.พ.2561ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายเดือน)linkบุคลากร
15 ก.พ.2561ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพกส.linkบุคลากร
8 ก.พ.2561ประกาศผลสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขlinkบุคลากร
1 ก.พ.2561สัญญาซื้อขายยูนิตทำฟันlinkพัสดุ
1 ก.พ.2561สัญญาซื้อขายยูนิตทำฟันlinkพัสดุ
1 ก.พ.2561สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์linkพัสดุ
1 ก.พ.2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน-ครั้งที่1linkบุคลากร
31 ม.ค.2561ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ linkพัสดุ
19 ม.ค. 2561รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขlinkบุคลากร
19 ม.ค. 2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการlinkพัสดุ
18 ม.ค. 2561ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการlinkพัสดุ
11 ม.ค. 2561สัญญาจ้างทำความสะอาดlinkพัสดุ
11 ม.ค. 2561สัญญาจ้างอาหารผู้ป่วยlinkพัสดุ
28 ธ.ค. 2560ตารางแนบการวิเคราะห์ผล ปี 60linkพัสดุ
28 ธ.ค. 2560การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60linkพัสดุ
26 ธ.ค. 2560ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวlinkบุคลากร
25 ธ.ค. 2560แบบรายงานแผนการปฎิบัติงานซื้อจ้าง ปี 2561linkพัสดุ
19 ธ.ค. 2560สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง linkพัสดุ
19 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารlinkพัสดุ
19 ธ.ค. 2560ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำความสะอาดlinkพัสดุ
15 ธ.ค. 2560ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)linkบุคลากร
4 ธ.ค. 2560ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตังlinkพัสดุ
4 ธ.ค. 2560ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2561linkพัสดุ
29 พ.ย. 2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ รพ.กันตัง linkพัสดุ
29 พ.ย. 2560ประกาศสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งlinkพัสดุ
28 พ.ย. 2560ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
7 พ.ย. 2560ประกาศผู้ชนะเสนอราคายานพาหนะและขนส่งlinkพัสดุ

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 หน่วยงานกล่าวถวายอาลัย ; งานทัตกรรม โรงพยาบาลกันตัง

เวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และเสนอแนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ของชุมชน

เวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และเสนอแนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ของชุมชน ในเขตตำบลบ่อน้ำร้อน
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ณ รพ.สต บ่อน้ำร้อน ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จังหวัดตรัง

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 หน่วยงานกล่าวถวายอาลัย

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 หน่วยงานกล่าวถวายอาลัย ; งานเปล โรงพยาบาลกันตัง

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 หน่วยงานกล่าวถวายอาลัย ; งานซักฟอก โรงพยาบาลกันตัง

ปลูกสวนผักสมุนไพรแบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อำนวยการ ,เจ้าหน้าที่ รพ.กันตัง ร่วมถึง ลุงสมนึกปราชญ์ชาวบ้านคลองลุ ,ผู้ใหญ่ศรี ปราชญ์ชาวบ้านคลองชีล้อม,บังสุรินทร์ประธานอสม.คณะอสม.กันตังและน้อง นศ.ฝึกงานแพทย์แผนไทยร่วมปลูกสวนผักสมุนไพรแบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณอาคารโรงเรียนสร้างสุขภาพพึ่งตน โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง

1 2 3