ประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศไฟล์บุคลากร
27 มิ.ย. 2565ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkงานการเจ้าหน้าที่
30 พ.ค. 2565ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพกสlinkงานการเจ้าหน้าที่
24 พ.ค. 2565ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการlinkพัสดุ
24 พ.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการlinkพัสดุ
10 พ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 รพ.กันตังlinkงานการเจ้าหน้าที่
10 พ.ค. 2565มาตราการการป้องกันการทุจริตและทำผิดวินัยlinkงานการเจ้าหน้าที่
26 เม.ย. 2565ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการlinkพัสดุ
26 เม.ย. 2565ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการlinkพัสดุ
19 เม.ย. 2565ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการlinkพัสดุ
19 เม.ย. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการlinkพัสดุ
19 เม.ย. 2565ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการlinkพัสดุ
31 มี.ค.2565ประกาศรับสมัคร พกส.รพ.กันตังlinkพัสดุ
24 มี.ค.2565ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
21 มี.ค.2565ประกาศผู้ชนะเสนองราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวนวน 3 รายการlinkพัสดุ
16 มี.ค.2565ข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปี 2565linkงานการเจ้าหน้าที่
16 มี.ค.2565ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่linkงานการเจ้าหน้าที่
25 ก.พ.2565ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการlinkพัสดุ
25 ก.พ.2565ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการlinkพัสดุ
14 ก.พ.2565ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการlinkพัสดุ
14 ก.พ.2565ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการlinkพัสดุ
14 ก.พ.2565ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการlinkพัสดุ
14 ก.พ.2565ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการlinkพัสดุ
8 ก.พ.2565ประกาศสัญญาจะซื้อจะขายก๊าซทางการแพทย์(ออกซิเจนเหลว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือกlinkพัสดุ
3 ก.พ.2565ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ในไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564linkพัสดุ
3 ก.พ.2565ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธี e-biddinglinkพัสดุ
1 ก.พ.2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงlinkพัสดุ
14 ม.ค.2565ประกาศผู้มีสิทธิรับการประเมิณ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพ.กันตังlinkบุคลากร
7 ม.ค.2565ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565linkพัสดุ
28 ธ.ค.2564ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รพ.กันตังlinkบุคลากร
12 พ.ย.2564รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2564linkพัสดุ
12 พ.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดlinkพัสดุ

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 หน่วยงานกล่าวถวายอาลัย ; งานทัตกรรม โรงพยาบาลกันตัง

เวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และเสนอแนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ของชุมชน

เวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และเสนอแนวทางในการป้องกันการสูบบุหรี่ของชุมชน ในเขตตำบลบ่อน้ำร้อน
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ณ รพ.สต บ่อน้ำร้อน ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จังหวัดตรัง

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 หน่วยงานกล่าวถวายอาลัย

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 หน่วยงานกล่าวถวายอาลัย ; งานเปล โรงพยาบาลกันตัง

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 หน่วยงานกล่าวถวายอาลัย ; งานซักฟอก โรงพยาบาลกันตัง

ปลูกสวนผักสมุนไพรแบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อำนวยการ ,เจ้าหน้าที่ รพ.กันตัง ร่วมถึง ลุงสมนึกปราชญ์ชาวบ้านคลองลุ ,ผู้ใหญ่ศรี ปราชญ์ชาวบ้านคลองชีล้อม,บังสุรินทร์ประธานอสม.คณะอสม.กันตังและน้อง นศ.ฝึกงานแพทย์แผนไทยร่วมปลูกสวนผักสมุนไพรแบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณอาคารโรงเรียนสร้างสุขภาพพึ่งตน โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง

1 2 3