ข่าว/ประกาศ

วันที่ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด เรื่อง ดาวน์โหลด
2ก.พ.60 2ก.พ.60 6-10 ก.พ.60
ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

adobe-acrobat-pdf-file-512
7ก.พ.60 7ก.พ.60 21 ก.พ.60
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องแยกโรค

adobe-acrobat-pdf-file-512
15ก.พ.60 15ก.พ.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

adobe-acrobat-pdf-file-512
21 ก.พ.60 21 ก.พ..60 23 ก.พ.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

adobe-acrobat-pdf-file-512

 

 

พิธีถวายความอาลัย วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

คุณอำภา,คุณอนันตา ธรังสฤษติกุล บริจาคผ้าขนหนูจำนวน 55 ผืน

คุณอำภา,คุณอนันตา ธรังสฤษติกุล บริจาคผ้าขนหนูจำนวน 55 ผืน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,653 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการสุขภาพของโรงพยาบาลกันตัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

โรงพยาบาลกันตัง จัดโครงการ “องค์กรสร้างสุขด้วยงานบันดาลใจ”

โรงพยาบาลกันตัง จัดโครงการ “องค์กรสร้างสุขด้วยงานบันดาลใจ” เพื่อผลักดันแนวคิด ปรับมุมมอง สร้างฐานความเข้าใจเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้เกิดการเติบโตทางปัญญาหรือทางจิตวิญญาณผ่านการทำงาน เพราะงานเป็นทั้งเครื่องขัดเกลามนุษย์และเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เติบโตเต็มศักยภาพของตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติระดับบุคคลสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่โรงพยาบาลสร้างสุขด้วยงานบันดาลใจ เพื่อสนองยุทธศาสตร์ 4P ของกระทรวงสาธารณสุข People Exellence ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 4 รุ่น ณ ห้องประชุมเอื้ออาทร โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีถวายความอาลัยวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

 

20 มกราคม 2560 วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

20 มกราคม 2560 วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ กิจกรรม จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ กายภาพบำบัดเพื่อผู้สูงอายุ ทางหน่วยงานกายภาพบำบัด รพ.กันตัง จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุฟรี และให้คำปรึกษาฟรี 1.ทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อรอบไหล่ 2.ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 3.ทดสอบภาวะเสี่ยงล้ม โรงพยาบาลกันตัง #โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพ

พิธีถวายความอาลัย วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560

พิธีถวายความอาลัยวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560

16299763_1214150181995442_8696793503366623_o

โรงพยาบาลกันตังร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน)

โรงพยาบาลกันตังร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล โดยมีนายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นพระธานในพิธี ณ วัดตรังคภูมิพุทธวาส เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

16114839_1211398545603939_3492804958952641767_n