วันที่ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด เรื่อง ดาวน์โหลด
5 พ.ย.59  4 พ.ย.59 11 พ.ย.59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  - 11 พฤศจิกายน 2559

adobe-acrobat-pdf-file-512

 

โดย นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตังเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 255915138491_1144751508935310_3438969685943433526_o